Chœur du Léman ∙ Coppet

Chœur d’hommes fondé en 1860

Preschentaziun

Il chor viril «Chœur du Léman» è vegnì fundà l’onn 1860 a Coppet, ina bella citadina a la riva dal Lai Léman (forsa pli enconuschent sco Lai da Genevra). Quest territori francofon en il vest dal chantun Vad è ina regiun da viticultura urban-rurala che vegn numnada «la terre sainte», la terra sontga. Ella cumpiglia otg vischnancas en il district da Nyon e cunfinescha cun il chantun da Genevra (Svizra) e cun il Département de l’Ain (Frantscha). 18’000 abitantas ed abitants populeschan – dasper u sin las spundas dal Lai da Genevra – il territori privilegià da 25 km2 che sa chatta al pe dal Giura e che porscha ina grondiusa vista sin la chadaina da las Alps e sin il Mont-Blanc.

Il Chœur du Léman chanta cun ardur ovras a cappella per chors virils e schlargia d’in cuntin ses program musical. Gugent preschenta el tocs da la musica classica (dal baroc fin a la moderna), dentant era chanzuns da la folclora tradiziunala (svizra e dad autras culturas). Savens scuvra el chanzuns popularas e schlaghers dad ier e dad oz. Malgrà las difficultads che pon sa tschentar als chantadurs da lingua materna franzosa, na targlinan els betg da chantar er en autras linguas, per pudair respectar uschia l’origin da las ovras elegidas.

Ils bundant 30 chantadurs dal Chœur du Léman èn dividids en quatter registers (tenor 1 e 2, bariton e bass) e vegnan dirigids dapi il 2001 dad Olivier Borer, organist renumà, professer da musica e dirigent da divers chors. Quel vegn sustegnì dad Olivier Fleury, cumponist, professer da musica, fagotist e saxofonist. Sco quai ch’igl è tradiziun en las regiuns ruralas, è il chor activ a partir dal cumenzament da l’atun suenter la vendemia enfin il punct culminant la fin da la primavaira avant l’emprima racolta. Il Chœur du Léman deditgescha mintg’onn duas sairas al chant a cappella. Per la segunda part da questas duas preschentaziuns envida el regularmain auters ensembles da participar a la producziun. Il chor sa preschenta dentant era diversas giadas en baselgias protestantas e catolicas, durant festas dal vitg, a chaschun da festivals, en il rom da concerts dad auters chors u en chasas d’attempads.

Mintga dus onns fa il Chœur du Léman in’excursiun da trais fin quatter dis. Uschia ha el gì la chaschun da daventar enconuschent en tut l’Europa: il 2000 ha el concertà en Germania (Freiburg en Breisgau); il 2002, il 2006 ed il 2008 en Frantscha (Grau-du-Roy, Lyon e Maulévrier); il 2004 en l’Italia (Turin); plinavant ha el era gia concertà a Madrid, a Minca, ad Amsterdam ed a Firenza.

Amias ed amis, collegas da chant, amaturas ed amaturs da la musica e dal chant a cappella, sche Vus abitais en la vischinanza vegni ed ans visitai. Sche Vus abitais pli lunsch davent ed avais tuttina gust d’ans tadlar, ans contactai per plaschair. Nus tschertgain adina puspè novas chaschuns per ans preschentar. Il Chœur du Léman viagia gugent per l’entir mund enturn per emprender d’enconuscher novas regiuns.

Translaziun : Rhäto Comminot, Chavannes-des-Bois